chorten in de markhavallei, vaasvorm

chortenindemarkhavalleivaasvorm.jpg

Foto's gemaakt met een Sony H9 of een Sony W170