chorten in de markhavallei, staand object

chortenindemarkhavalleistaandobject.jpg

Foto's gemaakt met een Sony H9 of een Sony W170