ook op grijze dagen...,tekstbeeld

ookopgrijzedagentekstbeeld.jpg

Foto's gemaakt met een Sony H9 of een Sony W170